Obrazovni centar SMARTOGRAM iz Zemuna licenciran je od strane ovlašćenog centra PRO-MENS iz Niša.
Naš osnovni cilj je da uputimo decu na istovremenu upotrebu obe moždane hemisfere. Na taj način stvaramo
jaku bazu za kvalitetan lični razvoj. SuanPan otvara vrata svim potencijalima deteta pri čemu je matematika
samo stimulans. Od najranijeg uzrasta upućujemo decu na razvijanje različitih veština koje će moći da primenjuju
celog života. Ovo su samo neke od njih:
 • veština rešavanja problema
 • veština donošenja odluka
 • veština dualne pažnje
 • alternativni način razmišljanja
 • ispoljavanje kreativnosti
 • poboljšanje koncentracije i pažnje
Naše najiskrenije uverenje je da će deca koja prolaze program mentalne aritmetike SuanPan u SMARTOGRAM-u
izrasti u zadovoljne i uspešne ljude ispunjene zdravim samopouzdanjem.Naši predavači su psiholozi i profesori
razredne i predmetne nastave, koji uz višegodišnje iskustvo u radu sa decom, takođe poseduju i licence za
prenošenje znanja SuanPan mentalne aritmetike.

U Srbiji je 2013. godine osnovan obrazovno-razvojni centar PRO-MENS.
PRO-MENS iz Niša je centar koji se bavi obrazovanjem, inovacijama, unapređivanjem tehnika učenja kao i
istraživanjem u obrazovanju, u cilju da ponudi usluge obrazovanja kroz programe čija je srž kombinacija
metodike i psihologije. Kao osnivač i vlasnik programa SuanPan mentalne aritmetike jedinstveni su na tržištu
Srbije, pa čak i na teritoriji čitavog Balkana. Uspeh koji učenici mentalne aritmetike postižu u školi, vanserijski
rezultati dece predškolskog uzrasta na testiranjima za upis u osnovnu školu, a posebno zadovoljstvo dece i
roditelja samim programom, nedvosmisleno ukazuju na važnost mentalne aritmetike za razvojni proces dece.
Rezultati osmomesečnog kursa SuanPan mentalne aritmetike su egzaktni i merljivi, a jednom savladana tehnika
ostaje trajno usvojena.
TRAJANJE PROGRAMA
 • Osnovni kurs – osam meseci
 • Međukurs – dva meseca
 • Napredni kurs – osam meseci
  Nastava se održava jednom nedeljno, I to tri vezana časa od po 40 min.
SuanPan mentalna aritmetika podrazumeva jedinstven pristup, i pored osnovnog rada na računaljci (abakusu)
uključuje razne stimulativne aktivnosti (drama na času, igre pažnje i koncentracije…). Aktivnosti koje prate rad
na računaljci omogućavaju deci oslobađanje od stresa, jačanje samopouzdanja, koncentracije i imaginacije, što
otklanja blokade i obezbeđuje savladavanje veštine mentalne aritmetike za samo 8 meseci.