Brzo čitanje

Čitanje je jedna od najbitnijih aktivnosti savremenog čoveka. Čitanjem spoznajemo ideje, obrazujemo se, zabavljamo se. Ubrzani tempo života zahteva da sve obavljamo na što brži i efikasniji način. Čitati i učiti brže je moguće.

Tehniku brzog čitanja osmislio je svetski poznat Toni Buzan, jedan od vodećih stručnjaka u oblasti uma, tvorac mapa uma. Toni je rođen 1942. godine u Londonu, a diplomirao je psihologiju na univerzitetu British Columbia 1964. godine, od kada se bavi pragmatičnim delatnostima iz oblasti psihologije, kao i razvoja umnih i kreativnih sposobnosti.

Savladavanjem tehnike brzog čitanja brže se uočavaju odgovarajuće informacije u tekstu, proširuje se memorija, povećava se sposobnost razumevanja teksta, a sve to dovodi do značajne uštede vremena provedenog u čitanju. Ne samo da štedimo na vremenu, već korigujemo i svodimo na najmanju moguću meru navike koje nas pod normalnim okolnostima sputavaju da iskoristimo kapacitete svog mozga, a čovek poseduje mnoge prirodne sposobnosti, kojima je potreban podsticaj i vežba - od izoštravanja fokusa, do postizanja boljeg opažanja.

Da li ste znali da se savladavanjem tehnike brzog čitanja rešavaju i problemi slabe koncentracije, razumevanja, kao i problemi sa disleksijom i sindromorm poremećaja pažnje? I, to nije sve. Naučenom tehnikom brzog čitanja ubrzava se i sam proces učenja i mogu se naučiti neke tehnike organizovanja misli i informacija (mapiranje uma).

Smatra se da mentalna aritmetika SuanPan otvara vrata svim potencijalima deteta, pri čemu je matematika samo stimulans. Od najranijeg uzrasta deca se upućuju na razvijanje različitih veština koje će moći da primenjuju celog života. Zato je SuanPan mentalna aritmetika u stvari obrazovno-razvojni program za isticanje potencijala dece uzrasta od 5 do 14 godina. To je period kada je njihov psihomotorni razvoj najintezivniji. Podrazumeva jedinstveni pristup i pored osnovnog rada na računaljci (abakusu) uključuje razne stimulativne aktivnosti (drama na času, igre pažnje, koncentracije...).

Abakus i matematičke operacije

Kao što je navedeno u mnogim primerima u kojima se predstavlja program SuanPan mentalne aritmetike, bitno je napomenuti šta jedan učenik može da postigne pohađanjem ovog programa. Svaki polaznik koji savlada program SuanPan mentalne aritmetike će moći mentalno da izračuma operacije slične dole navedenim, u vremenskom periodu 3-5 sekundi:

148+43+69-34=?

468/36=?

790x18=?

6936-1326=?

Program počinje istovremeno primenom abakusa (računaljke) i auditivnog treninga, a zatim sledi mentalno usvajanje i postavljanje abakusa u mislima. To dovodi do mogućnosti misaonog izvođenja računskih operacija i to za vrlo kratko vreme. Pored konstantnog vežbanja računanja na abakusu, aktivnosti koje prate rad na računaljci omogućavaju deci oslobađanje od stresa, jačanje samopouzdanja, koncentracije i pažnje, što omogućava otklanjanje blokada i obezbeđuje savladavanje veština mentalne aritmetike.

Vežbe pažnje

Još jedan od sastavnih delova programa SuanPan mentalne aritmetike su vežbe pažnje koje se realizuju na svakom času. Koncentracija i pažnja su blisko vezane. Možemo reći da je koncentracija najintezivniji vid pažnje, ali pažnja uvek prethodi koncentraciji. Čim se izgubi koncentracija, gubi se nit sa onim što ste počeli da radite ili morate raditi sve iz početka.

Koncentracija se može poboljšati, pa SuanPan mentalna aritmetika sprovodi neke vrste vežbi kojima se radi na ovoj veštini. Na pažnju se može uticati počev od prikladne sredine za učenje, pa do zadataka koji podstiču dete da razmišljaju. Jer koncentracija se vežbanjem može poboljšati i naučiti. Neke aktivnosti zahtevaju ogromnu preciznost ili duboko pažljivo razmatranje, što zahteva punu koncentraciju.

Drama na času

Poznato je koliko je igra značajna za razvoj dece i njihovo saznavanje. Deca mnogo toga uče kroz igru, ali je bitno znati da nije igračka ono što podstiče razvoj mozga, već je to iskustvo igre. U programu SuanPan mentalne aritmetike su zastupljene raznovrsne igre kojima se utiče na psihofizički razvoj dece. Tako su tu razne didaktičke igre, igre opažnja, igre sa pravilima, jezičke igre, pokretne igre. Svaka od njih ima svoju svrhu i sa razlogom se planira kada se koja koristi.

Praćenje napredovanja učenika

Napredovanje svakog učenika se nadgleda i shodno tome pripremaju se periodični izveštaji za roditelje. Tokom trajanja programa primenjuju se i povremene provere usvojenosti gradiva, dok se na kraju svakog završenog nivoa primenjuju i testovi pažnje i koncentracije, višestruke inteligencije i stilova učenja.

Na mentalnu aritmetiku SuanPan ne treba gledati kao na sredstvo uz pomoć kojeg će deca popraviti svoje ocene iz matematike, ili naučiti da rade više stvari istovremeno. Ovde nije akcenat na brzom računanju. Treba je shvatiti kao sredstvo koje podstiče način na koji se deca fokusiraju u razmišljanju, koje sjedinjuje i pojačava moć slušanja i razumevanja, koje postavlja most između vizuelnog i imaginarnog, koje razvija tačnost i pojačava koncentraciju. Cilj programa SuanPan mentalne aritmetike je da uravnoteži razvoj leve i desne hemisfere mozga, kao i razvoj potencijala dece koji su individualni, a koji će doprineti ostvarivanju boljeg snalaženja u školskim obavezama ali i životu uopšte.

Poslednjih godinu dana je veoma značajno za širenje svesti o postojanju ovog obrazovno-razvojnog programa, za koji se iz meseca u mesec beleži rast interesovanja. Među zainteresovanima su kako oni koji otvaraju obrazovne centre i podržavaju ovaj program, tako i roditelji koji sve više imaju želju da im deca prođu kroz ovu vrstu obuke.

Iako je samo program SuanPan mentalne aritmetike prvi put zaživeo 2013. godine u Nišu, u okviru obrazovno-razvojnog centra Pro-Mens, poslednjih godinu dana, a posebno u prethodnih nekoliko meseci, je otvoreno još nekoliko centara na više lokacija u Srbiji, ali i u regionu. Jedan od njih je i Smartogram u Beogradu, na teritoriji opštine Zemun.

Pored Niša i Beograda, program SuanPan mentalne aritmetike je zastupljen i u Novom Sadu, Kruševcu, Subotici i Zrenjaninu, a od skoro su se ovoj listi pridružili i gradovi Valjevo, Požega, Užice, Kragujevac, Sombor i Apatin.

Ako govorimo o regionu, SuanPan program se sprovodi i u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Tako zainteresovani polaznici mogu ovaj program pohađati u Sarajevu, Trebinju, na Palama, Bjeljini, Podgorici, Kotoru i u Budvi.

[1] Fotografija preuzeta sa www.pro-mens.com

Trenutno preko 1500 dece je završilo pohađanje program SuanPan mentalne aritmetike, a kako govore podaci Pro-Mens centra, generalni stav i utisci su veoma pozitivni i optimistični. Kroz razgovore sa saradnicima sa različitih lokacija saznali smo da se pokazuje veliko interesovanje za program, kao i da su izuzetno zadovoljni rezultatima programa. Pozitivni utisci se pokazuju i od strane roditelja, dok najbolje poruke idu od ljudi iz medicine i obrazovanja. Oni smatraju da postoje segmenti osnovnog obrazovanja koji se moraju korigovati radi boljih rezultata koje pruža takvo obrazovanje, a program SuanPan mentalne aritmetike poseduje elemente kojima se može pozitivno uticati na obrazovanje kao i celokupan razvoj dece.

Očekuje se da će se u narednom periodu nastaviti sa započetom misijom SuanPan mentalne aritmetike, kao i da će se povećavati broj upisanih đaka, kao i broj obrazovnih centara na Balkanu.

Sve informacije i vesti u vezi sa programom SuanPan mentalne aritmetike možete pratiti na našem sajtu www.smartogram.com, kao i društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Čekamo vas u Smartogram-u!

#ProbudimoGenija

 

Iako je neko vreme bilo nedoumica o tačnom vremenu nastanka i poreklu drvene računaljke abakus, kao i najpoznatije među njima SuanPan, ipak se došlo do podataka koji pokazuju kada je nastala i kako se menjala tokom vremena. O čemu je zapravo reč i kako se kroz vreme razvijala račaunaljka, ali i računanje, kao i gde danas nalazi primenu, pokušaćemo da vam približimo kroz tekst koji sledi.

SuanPan nekada

Glavno sredstvo za računanje u mentalnoj aritmetici je abakus, drvena računaljka koja je kroz vreme “doživela” mnoge promene. Posle mnogobrojnih istraživanja na ovu temu, smatra se da sama reč “abak” potiče od grčke reči “abax” ili “abakon” (što znači “tabla za računanje” ili “računaljka”), odnosno latinske reči abakus. Najpoznatiji tip abaka je kineski SuanPan (算盤), što u doslovnom prevodu znači “platno za brojanja”.

Suprotno od opšteg verovanja, najraniji oblik računaljke ne dolazi iz Kine. Konkretno, računaljku su izmislili Vavilonci oko 3000. godine pre nove ere, dok je kineski abak za koji danas znamo nastao u doba Rimljana oko 1300. godine nove ere.

Danas je poznato da Kinezi svrstavaju abakus među svojih pet velikih izuma, pored papira, štamparije, kompasa i baruta, što mnogo govori o značaju ove sprave u njihovoj kulturi. Istoričari navode čak da su prototipi ove računaljke u Kini korišćeni još pre 5000 godina. Drevni kineski matematičari najpre su koristili bambusove štapiće sa brojčanim oznakama, a najstariji sačuvani originalni abakus je od kamene ploče i njegovo postojanje datira iz vremena pre 2400 godina.

Prvi opis drevne računaljke koji je pronađen nalazi se u spisu “Suanšu Điji” (beleška o matematici), koji potiče iz vremena dinastije Istočni Han (25-220. godine). Posle Kine abakus je osvojio celu Aziju i često doživljavao raznovrsne promene.

Abakus se smatra pretečom modernih sredstava za računanje, kao što su digitron i računar. Stari kineski abakus je radio po principu ⅖, odnosno, svaki red u gornjem delu table imao je po dve kuglice, dok su u donjem delu redovi imali po pet kuglica. Ono što je karakteristično za abakus je da je takav raspored kuglica bio prilagođen i za decimalni, ali i za heksadecimalni brojevni sistem.

SuanPan danas

Danas je poznato da se učenje na abakusu nalazi u obaveznom programu na časovima matematike u kineskim osnovnim školama. Takođe, mnoge firme u novije vreme zahtevaju od
svojih zaposlenih veštinu brzog računanja na ovoj spravi, dok neke domaćice ne odlaze na pijacu bez minijaturnog SuanPan-a, koji im može pomoći u računanju i baratanju sa cenama.

[1] Fotografija preuzeta sa www.pro-mens.com

Pedagozi danas vide u abakusu spravu na kojoj se osnovni matematički pojmovi uče neuporedivo bolje, nego uz pomoć papira i olovke, digitrona ili kompijutera. Smatraju da se računanjem na abakusu “prirodnije aktivira mozak” od serviranih matematičkih operacija na elektronskim računarima. Prema njihovim zapažanjima, učenici kojima je matematika stvarala teškoće brzo su savladali matematičke prepreke uz pomoć abakusa. Neke njihove tvrdnje, kao npr. da se bolje uču ako se aktivira veći broj čula, potkrepljuju tvrdnjama da abakus to upravo i omogućava jer ga deca dodiruju, vide kuglice, pokreću ih i čuju njihovo kuckanje.

Pored toga, treba napomenuti i zanimljivu činjenicu da se abakus koristi i kao specijalno nastavno sredstvo u učenju slepih, kao i ljudi koji imaju smetnje i poteškoće u motorici. Vršeni su raznovrsni eksperimenti koji su pokazali da je većina brzo savladala matematičke operacije na ovoj spravi. Vremenom je Kinesko udruženje za abakus osnovalo i međunarodni savez koji je imao cilj da okupi sve poštovaoce ove drevne računaljke. Danas se u ovom savezu nalazi više od 18 miliona ljubitelja abakusa, najviše iz Japana, SAD-a, Brazila i Kanade.

Ono sa čim možemo da se složimo je da bez obzira na to da li ljudi vide ili su slepi, da li govore kineski, srpski ili neki drugi jezik, brojevi su svuda isti, a govor drevne računaljke razumljiv širom sveta. U eri kompjutera i elektronskih pomagala za računanje, abakus stiče novu popularnost i, kako Kinezi tvrde, neće još u muzej.

Poznato je da školarci veliki deo svog slobodnog vremena provode u igri i aktivnostima koje nemaju veze sa školom i učenjem. Međutim, i same igre imaju veliku ulogu u razvoju dece, ali to nije slučaj sa svim igrama. Poslednjih godina se mnogo govori o tome kako masovni mediji i savremena tehnologija negativno utiču na socijalizaciju dece. Igra je veoma značajna za pravilan razvoj deteta, a SuanPan mentalna aritmetika u okviru svog programa neguje upravo igre koje podstiču i pozitivno utiču na psihofizički razvoj dece.

Igre danas

Razvoj tehnologije i savremena tehničko-tehnološka dostignuća utiču na to da se mnogo toga promenilo u odnosu na neka prethodna vremena. Ako se osvrnemo samo na uticaj savremenih tehnoloških rešenja na svakodnevni život, kako odraslih tako i dece, mogu se primetiti promene koje stvaraju otuđenost i komunikaciju koja se svodi na digitalno komuniciranje preko društvenih mreža. Društvene igre kao i igre na otvorenom, koje zahtevaju fizičku aktivnost, zamenilo je igranje raznih kompijuterskih igara online, koje je postalo glavni oblik zabave školaraca.

Iz tog razloga je veoma bitno decu uputiti i pokazati im da igre uživo imaju daleko više draži i da je mnogo zabavnije od danas uobičajenih vidova zabave. Činjenice i naučna istraživanja pokazuju da igra ima mnogo pozitivnih efekata na razvoj dece, porodice i šire društvene zajednice, kao i u poboljšavanju zdravlja i kvaliteta života. Deca odabranom ili zadatom igrom povećavaju svoju svest, samopouzdanje i samopoštovanje. Unapređuje se fizičko i mentalno zdravlje, razvija komunikacija, društvene veštine, kao i kognitivni razvoj (pamćenje, mišljenje, učenje).

Igra na časovima SuanPan mentalne aritmetike

Zato časovi SuanPan mentalne aritmetike u svom svakodnevnom programu sadrže i neizostavnu dramu na času. Ovaj deo predavanja uključuje aktivnosti tokom kojih deca imaju 15-20 minuta predviđenih za različite igre, koje su planski odabrane i predstavljaju veoma važan deo samog časa. Sve vrste igara su zastupljene, pa se među njima mogu naći: didaktičke igre, jezičke igre, igre sa pravilima, igre opažanja, pokretne igre, itd. Zapravo, one predsavljaju kombinaciju svega onoga što bi deci moglo da bude interesantno i da pozitivno utiče na njihov psihofizički razvoj. Počev od igara kao što su Kaladont, Pantomima, Ritmičke asocijacije, do igara kao što je npr. Memorija upoznavanja ili su to igre koje smo i sami igrali kao deca (ko što su Ćorave bake, Struja, Magarac i slično).

Ono što treba istaći je da deca zaista sa mnogo volje i uživanja učestvuju u ovakvim igrama, kao i atmosferi koja se stvara tokom njih. Ushićenje, entuzijazam i požrtvovanost koju oni pokazuju u momentima kada žele da pobede, nasmejana lica i zadovoljstvo koje zrači iz njih su zaista pokazatelji koliko uživaju i vole ovakve aktivnosti. Posebno su zainteresovani za igre koje podrazumevaju fizičku aktivnost. U tim momentima se razvijaju kreativnost, vođstvo, otkrivaju se interesovanja. Kroz igre u kojima se dete igra sa drugom decom, ono uči da radi u grupi, da pregovara i rešava konflikte.

Veoma je važno shvatiti da je igra značajna za dečiji razvoj koliko i mentalni rad i učenje. Kroz igru deca takođe otkrivaju svet oko sebe, saznaju, uče nove stvari, ali se i socijalizuju, uče da sarađuju, da se snalaze, poštuju tuđe stavove i odluke. Imajući to u vidu, časova SuanPan mentalne aritmetike kao sastavni deo svojih časova imaju dramu na času, kojom se ove dve aktivnosti kombinuju i utiču na pravilan razvoj deteta.

Page 1 of 2