Zašto je važno pisati domaće zadatke

Zašto je važno pisati domaće zadatke

Kao i u klasičnom obrazovanju, i program SuanPan mentalne aritmetike podrazumeva neke od sličnih aktivnosti. Jedna od njih je domaći zadatak, koji je obavezan i svakodnevni. Bez obzira da li govorimo o domaćim zadacima u školi ili u okviru programa SuanPan mentalne aritmetike, izrada istih ume da bude aktivnost koja ponekad zna da izaziva nezadovoljstvo i averziju kod dece.

Domaći zadaci uopšte

Svakodnevna obaveza školaraca, kako onih u nižim, tako i u višim razredima, je izrada domaćih zadataka. Oni mogu biti manje ili više obimni, zabavni ili ne, reproduktivni ili istraživački, u zavisnosti od predmeta i cilja svakog od njih. Kao što znamo, osnovna svrha domaćih zadataka je da na neki način "nateraju" učenike da ponove, provežbaju i samim tim utvrde gradivo koje je rađeno u školi. Međutim, izrada domaćih zadataka može da bude i čest uzrok neslaganja između dece i roditelja. Generalno gledano, deca domaće zadatke ne vole i često ih izbegavaju.

“Ono što je važno, je da na početku školovanja deci saopštimo i objasnimo da je to njihova obaveza koju moraju redovno i kvalitetno da ispunjavaju. Čak i u momentima kada im se to ne sviđa i ne radi.”[1] Ono što se može primetiti je i da uglavnom deca koja su već usvojila određene životne navike, i obavezu kao što je pisanje domaćih zadataka će prihvatiti bez većeg negodovanja. Mnogi pedagozi se slažu da će deca koja imaju stečene radne navike biti u velikoj prednosti u daljem nastavku školovanja, brže će savladavati gradivo i lakše će se snalaziti. Naučiće da podele svoje vreme i neće biti "kampanjci". Ipak, ono što je najvažnije je da jednom stečene radne navike ostaju zauvek.

[1] Izvor: Pro-Mens

Domaći zadaci u SuanPan mentalnoj aritmetici

Ukoliko ste već upoznati sa načinom na koji se sprovode program SuanPan mentalne aritmetike, poznato vam je i da deo pograma podrazumeva upravo aktivnost redovne izrade domaćih zadataka. Nakon svakog časa (jednom nedeljno), bez obzira da li se obrađuje nešto novo ili se utvrđuje prethodno obrađeno gradivo i vežba računanje, obaveza svakog polaznika je da za sledeći čas uradi domaći zadatak. Svaki od njih se nalazi u udžbenicima, nakon lekcija, pa ne zahteva posedovanje nekih posebnih knjiga, svezaka i pribora. Na svakom sledećem času se proverava tačnost prethodno zadatih domaćih zadataka, pa sam proces ima svrhu i uvek je ispraćen od strane predavača.

Glavni cilj domaćih zadataka u SuanPan mentalnoj aritmetici je održavanje kontakt sa abakusom, fleš karticom, a samim tim i tehnikom računanja. S obzirom da je program SuanPan mentalne aritmetike organizovan tako da se planirana predavanja, odnosno časovi, održavaju jednom nedeljno, izrada domaćih zadatakaje je veoma važna zbog održavanja kontinuite računanja, odnosno vežbanja, od jednog do drugog časa. Takođe, dovoljno je odvojiti desetak-petnaest minuta dnevno, kako bi domaći zadatak za sledeće predavanje bio spreman.

Dakle, ako govorimo generalno o domaćim zadacima, potrebno je osamostaljivati decu, ohrabriti ih i pomoći kada je to neophodno, ali ne tako da preuzimate potpunu odgovornost na sebe. Učenje, kao i izrada domaćih zadataka, su obaveze koje dete treba ozbiljno da shvati, kao i da nauči da ih samostalno izvršava. Uključite se na način da objasnite deci ono što im je nerazumljivo i date im smernice uz pomoć kojih će oni biti u mogućnosti sami da završavaju svoje zadatke. Deca će biti daleko zadovoljnija postignutim, samom činjenicom i svesnošću da se radi o njihovom ličnom zalaganju[1].

 

[1] Izvor: Pro-Mens