Razlika između Mentalne aritmetike i SuanPan mentalne aritmetike

Razlika između Mentalne aritmetike i SuanPan mentalne aritmetike

Do pre nekoliko godina, kada mentalna aritmetika nije bila toliko rasprostranjena, malo je onih koji su uopšte čuli za ovaj program i pojam mentalne aritmetike. Danas, kada se svest o postojanju programa proširila, kada su otvoreni mnogi centri koji podržavaju i omogućavaju pohađanje istog, mnogi ne znaju tačno šta podrazumeva uopšte mentalna aritmetika, šta je SuanPan i koje su razlike između ova dva termina. U ovom tekstu ćemo pokušati da razjasnimo navedene nedoumice.

Zašto Mentalna aritmetika?

Kao što je već poznato, osnovno sredstvo koje se koristi za računanje u mentalnoj aritmetici je abakus, drevna računaljka. Postoji više vrsta abakusa, a jedan od njih je i SuanPan. Ako generlno pričamo (bez obzira na vrstu abakusa) ono što je zajedničko za svaki od njih je da se sastoje od kuglica nanizanih na žice unutar pravougaonog okvira. Pored navedenih zajedničkih karakteristika, postoje i pojedinosti koje se razlikuju od vrste do vrste.

Računske mogućnosti SuanPan-a su daleko veće od onih koje bi se mogle pretpostaviti već na prvi pogled. Postoji nekoliko načina za izvođenje svake aritmetičke operacija, a svaki od njih zavisi od stepena matematičke apstrakcije i vremena potrebnog za računanje. Vreme računanja je predstavljeno odnosom razmaka između vertikalnih žica, veličinom broja (što predstavlja u stvari distance koje prst mora da prođe) i brojnost ili složenost računske radnje.

Vršenje svih ovih aritmetičkih operacija mereno u sekundama i delovima sekundi može delovati suvišno i nepotrebno, ali iskusni korisnici pridaju veliku važnost brzim i efikasnim metodama. Računske radnje se prilikom korišćenja abakusa odvijaju napamet ili memorisanjem međurezultata, što zahteva odličnu koncentraciju. Otuda i potiče naziv samog računanja MENTALNA ARITMETIKA.

Mentalna aritmetika - SuanPan mentalna aritmetika

Sama mentalna aritmetika je, dakle, veština računanja na abakusu, drevnoj računaljci. Međutim, s obzirom da postoji više vrsta abakusa, u zavisnosti od vrste abakusa koji se koristi, ali i primenjene tehnike rečunanja, može se podeliti na više vrsta. Sama tehnika mentalne aritmetike, odnosno računanja, može se izvoditi na više načina, jednom rukom, dve ruke, dva prsta, jedan prst, tri prsta itd. Dakle, mentalna aritmetika je princip računanja - skup pravila računanja na abakusu. Tu tehniku može naučiti svako, bez obzira na uzrast.

Za SuanPan mentalnu aritmetiku je karakteristično da koristi sistem dve ruke - četiri prsta. Tehnika klasične mentalne aritmetike se pak zasniva na korišćenju samo jedne ruke. Koristeći osnove SuanPan-a pri mentalnom računanju, uz posebne tehnike i multimedijalnu podršku u obrazovanju, učenici vrlo brzo usvajaju osnove decimalnog sistema postižući brze i tačne mentalne proračune.

I da zaključimo, MENTALNA ARITMETIKA je samo tehnika računanja, a SUANPAN MENTALNA ARITMETIKA je obrazovno-razvojni program kojim se utiče na razvoj individualnih potencijala, jačaju se pažnja, meorija i koncentracija.