Elementi Montesori obrazovanja u SuanPan mentalnoj aritmetici

Kao što je već poznato, program SuanPan mentalne aritmetike je organizovan tako da se nastava održava u više uzrasnih grupa. Jedna od njih je i Kinder grupa, u okviru koje predavanja pohađaju najmlađi polaznici SuanPan mentalne aritmetike. Deca u ovoj grupi su starosti od 5 do 7 godina, odnosno predškolskog uzrasta, a prvih nekoliko predavanja su uvodna i izvode se na specifičan način u odnosu na ostale grupe.

Montesori obrazovanje

Svi oni koji su na neki način upućeni u pedagogiju, psihologiju i obrazovanje uopšte, znaju ko je bila Marija Montesori i koliki je značaj imala u razvoju sistema obrazovanja. Za one koji za nju nisu čuli, Marija Montesori je bila italijanska lekarka, pedagog, filozof i obrazovni radnik čije se obrazovne metode danas primenjuju u mnogim vrtićima i školama. Najpoznatija je po svom obrazovnom sistemu Montesori, koji se odnosi na decu od rođenja do adolescencije. Ona je svoju energiju usmerila ka detetu i ceo svoj život je posvetila ostvarivanju svojih ideja.

Svoju prvu školu Marija Montesori je osnovala u jednom naselju u Rimu, koje je bilo nastanjeno ljudima iz siromašnih slojeva društva. Škola je bila namenjena deci uzrasta od tri do šest godina i zvala se "Dečja kuća". Upravo ta škola je značajna po tome što se u njoj razvijala pedagogija u čijem se središtu nalazi dete postavljeno u “poseban” ambijent koji omogućava njegov slobodan razvoj.

[1] Fotografija preuzeta sa www.google.com

Lajt motiv i misao vodilja Marije Montesori je bila "Pusti me da naučim sam". Njen pristup je podrazumevao da je dete čovek i da se treba poštovati njegova individualnost i potencijal koji svako ponaosob poseduje. Svako dete ima sposobnost samorazvoja. Uloga odraslih, kako pedagoga, tako i roditelja, je da stvore uslove da svako dete razvije svoj maksimum. Svako dete je aktivno biće koje uči preko svojih čula. Ruka, tj. šaka je usko povezana sa razvojem mozga deteta. Dete mora da vidi oblik određenog predmeta, njegovu boju i veličinu, kao i da ga fizički dodirne, jer deca uče kroz sopstvene aktivnosti i iskustva, ne samo slušajući.

SuanPan mentalna aritmetika i Montesori obrazovanje

Suština programa SuanPan mentalne aritmetike je u tome da dete biva postavljeno u situaciju da samo uči, gde do izražaja dolaze sasvim nove osobine deteta. U aktivnostima koje podrazumevaju ispisivanja ili brisanja brojeva na abakusu, deca istovremeno koriste obe ruke što je veoma bitno, zbog toga što se na taj način istovremeno pokreću obe hemisfere mozga. Tako su istovremeno aktivni i upošljeni i centri za kreativnost, maštu i opažanje koji se nalaze u desnoj hemisferi mozga, kao i centri za matematiku, logiku, analizu i jezik, koji se nalaze u levoj hemisferi mozga. Upošljavanjem obe hemisfere istovremeno, mozak radi punom parom, pa tako rezultati ne mogu izostati.

Zato se u okviru Kinder grupe programa SuanPan mentalne aritmetike koriste nastavna sredstva i didaktički materijali koji se ne primenjuju u primarnoj i sekundarnoj grupi, odnosno kod polaznika starijih uzrasta. Montesori pribor je poseban didaktički materijal iz oblasti matematike. Upravo takvi materijali omogućavaju deci da konkretnim doživljajima stvaraju osnovna matematička iskustva. Takođe, kao i u SuanPan mentalnoj aritmetici, ponavljanjem određenih vežbi i pokreta, dolazi do temeljnih saznanja, koja ostaju za ceo život.
“Korišćenjem određenih Montesori didaktičkih materijala (aritmetički štapovi, brojevne kartice, zlatne perlice, hrapavi brojevi i tangram) u SuanPan mentalnoj aritmetici deci se umnogome olakšava upoznavanje sa brojevima, kao i učenje različitih matematičkih operacija. Program SuanPan mentalne aritmetike jača samopouzdanje dece i ističe njihove individualne potencijale, što deci omogućava da sa osmehom i odlučnošću idu dalje kroz život.”[1]

[1] Izvor: Pro-Mens