Značaj igre za pravila razvoj deteta

Poznato je da školarci veliki deo svog slobodnog vremena provode u igri i aktivnostima koje nemaju veze sa školom i učenjem. Međutim, i same igre imaju veliku ulogu u razvoju dece, ali to nije slučaj sa svim igrama. Poslednjih godina se mnogo govori o tome kako masovni mediji i savremena tehnologija negativno utiču na socijalizaciju dece. Igra je veoma značajna za pravilan razvoj deteta, a SuanPan mentalna aritmetika u okviru svog programa neguje upravo igre koje podstiču i pozitivno utiču na psihofizički razvoj dece.

Igre danas

Razvoj tehnologije i savremena tehničko-tehnološka dostignuća utiču na to da se mnogo toga promenilo u odnosu na neka prethodna vremena. Ako se osvrnemo samo na uticaj savremenih tehnoloških rešenja na svakodnevni život, kako odraslih tako i dece, mogu se primetiti promene koje stvaraju otuđenost i komunikaciju koja se svodi na digitalno komuniciranje preko društvenih mreža. Društvene igre kao i igre na otvorenom, koje zahtevaju fizičku aktivnost, zamenilo je igranje raznih kompijuterskih igara online, koje je postalo glavni oblik zabave školaraca.

Iz tog razloga je veoma bitno decu uputiti i pokazati im da igre uživo imaju daleko više draži i da je mnogo zabavnije od danas uobičajenih vidova zabave. Činjenice i naučna istraživanja pokazuju da igra ima mnogo pozitivnih efekata na razvoj dece, porodice i šire društvene zajednice, kao i u poboljšavanju zdravlja i kvaliteta života. Deca odabranom ili zadatom igrom povećavaju svoju svest, samopouzdanje i samopoštovanje. Unapređuje se fizičko i mentalno zdravlje, razvija komunikacija, društvene veštine, kao i kognitivni razvoj (pamćenje, mišljenje, učenje).

Igra na časovima SuanPan mentalne aritmetike

Zato časovi SuanPan mentalne aritmetike u svom svakodnevnom programu sadrže i neizostavnu dramu na času. Ovaj deo predavanja uključuje aktivnosti tokom kojih deca imaju 15-20 minuta predviđenih za različite igre, koje su planski odabrane i predstavljaju veoma važan deo samog časa. Sve vrste igara su zastupljene, pa se među njima mogu naći: didaktičke igre, jezičke igre, igre sa pravilima, igre opažanja, pokretne igre, itd. Zapravo, one predsavljaju kombinaciju svega onoga što bi deci moglo da bude interesantno i da pozitivno utiče na njihov psihofizički razvoj. Počev od igara kao što su Kaladont, Pantomima, Ritmičke asocijacije, do igara kao što je npr. Memorija upoznavanja ili su to igre koje smo i sami igrali kao deca (ko što su Ćorave bake, Struja, Magarac i slično).

Ono što treba istaći je da deca zaista sa mnogo volje i uživanja učestvuju u ovakvim igrama, kao i atmosferi koja se stvara tokom njih. Ushićenje, entuzijazam i požrtvovanost koju oni pokazuju u momentima kada žele da pobede, nasmejana lica i zadovoljstvo koje zrači iz njih su zaista pokazatelji koliko uživaju i vole ovakve aktivnosti. Posebno su zainteresovani za igre koje podrazumevaju fizičku aktivnost. U tim momentima se razvijaju kreativnost, vođstvo, otkrivaju se interesovanja. Kroz igre u kojima se dete igra sa drugom decom, ono uči da radi u grupi, da pregovara i rešava konflikte.

Veoma je važno shvatiti da je igra značajna za dečiji razvoj koliko i mentalni rad i učenje. Kroz igru deca takođe otkrivaju svet oko sebe, saznaju, uče nove stvari, ali se i socijalizuju, uče da sarađuju, da se snalaze, poštuju tuđe stavove i odluke. Imajući to u vidu, časova SuanPan mentalne aritmetike kao sastavni deo svojih časova imaju dramu na času, kojom se ove dve aktivnosti kombinuju i utiču na pravilan razvoj deteta.