Kao što je već poznato, program SuanPan mentalne aritmetike je organizovan tako da se nastava održava u više uzrasnih grupa. Jedna od njih je i Kinder grupa, u okviru koje predavanja pohađaju najmlađi polaznici SuanPan mentalne aritmetike. Deca u ovoj grupi su starosti od 5 do 7 godina, odnosno predškolskog uzrasta, a prvih nekoliko predavanja su uvodna i izvode se na specifičan način u odnosu na ostale grupe.

Montesori obrazovanje

Svi oni koji su na neki način upućeni u pedagogiju, psihologiju i obrazovanje uopšte, znaju ko je bila Marija Montesori i koliki je značaj imala u razvoju sistema obrazovanja. Za one koji za nju nisu čuli, Marija Montesori je bila italijanska lekarka, pedagog, filozof i obrazovni radnik čije se obrazovne metode danas primenjuju u mnogim vrtićima i školama. Najpoznatija je po svom obrazovnom sistemu Montesori, koji se odnosi na decu od rođenja do adolescencije. Ona je svoju energiju usmerila ka detetu i ceo svoj život je posvetila ostvarivanju svojih ideja.

Svoju prvu školu Marija Montesori je osnovala u jednom naselju u Rimu, koje je bilo nastanjeno ljudima iz siromašnih slojeva društva. Škola je bila namenjena deci uzrasta od tri do šest godina i zvala se "Dečja kuća". Upravo ta škola je značajna po tome što se u njoj razvijala pedagogija u čijem se središtu nalazi dete postavljeno u “poseban” ambijent koji omogućava njegov slobodan razvoj.

[1] Fotografija preuzeta sa www.google.com

Lajt motiv i misao vodilja Marije Montesori je bila "Pusti me da naučim sam". Njen pristup je podrazumevao da je dete čovek i da se treba poštovati njegova individualnost i potencijal koji svako ponaosob poseduje. Svako dete ima sposobnost samorazvoja. Uloga odraslih, kako pedagoga, tako i roditelja, je da stvore uslove da svako dete razvije svoj maksimum. Svako dete je aktivno biće koje uči preko svojih čula. Ruka, tj. šaka je usko povezana sa razvojem mozga deteta. Dete mora da vidi oblik određenog predmeta, njegovu boju i veličinu, kao i da ga fizički dodirne, jer deca uče kroz sopstvene aktivnosti i iskustva, ne samo slušajući.

SuanPan mentalna aritmetika i Montesori obrazovanje

Suština programa SuanPan mentalne aritmetike je u tome da dete biva postavljeno u situaciju da samo uči, gde do izražaja dolaze sasvim nove osobine deteta. U aktivnostima koje podrazumevaju ispisivanja ili brisanja brojeva na abakusu, deca istovremeno koriste obe ruke što je veoma bitno, zbog toga što se na taj način istovremeno pokreću obe hemisfere mozga. Tako su istovremeno aktivni i upošljeni i centri za kreativnost, maštu i opažanje koji se nalaze u desnoj hemisferi mozga, kao i centri za matematiku, logiku, analizu i jezik, koji se nalaze u levoj hemisferi mozga. Upošljavanjem obe hemisfere istovremeno, mozak radi punom parom, pa tako rezultati ne mogu izostati.

Zato se u okviru Kinder grupe programa SuanPan mentalne aritmetike koriste nastavna sredstva i didaktički materijali koji se ne primenjuju u primarnoj i sekundarnoj grupi, odnosno kod polaznika starijih uzrasta. Montesori pribor je poseban didaktički materijal iz oblasti matematike. Upravo takvi materijali omogućavaju deci da konkretnim doživljajima stvaraju osnovna matematička iskustva. Takođe, kao i u SuanPan mentalnoj aritmetici, ponavljanjem određenih vežbi i pokreta, dolazi do temeljnih saznanja, koja ostaju za ceo život.
“Korišćenjem određenih Montesori didaktičkih materijala (aritmetički štapovi, brojevne kartice, zlatne perlice, hrapavi brojevi i tangram) u SuanPan mentalnoj aritmetici deci se umnogome olakšava upoznavanje sa brojevima, kao i učenje različitih matematičkih operacija. Program SuanPan mentalne aritmetike jača samopouzdanje dece i ističe njihove individualne potencijale, što deci omogućava da sa osmehom i odlučnošću idu dalje kroz život.”[1]

[1] Izvor: Pro-Mens

Često čujemo kako je rani razvoj dece veoma bitan za kasnija dostignuća, uspehe kao i celokupan razvoj ličnosti svakog deteta kao pojedinca. Pravilan rad i usmeravanje, raznovrsne aktivnosti i programi u prvim godinama života značajno utiče na razvoj mozga, njegovih funkcija i sinapsi.

Kako zapravo sve funkcioniše?

Da bismo shvatili princip SuanPan mentalne aritmetike trebalo bi okvirno da znamo kako funkcioniše sam mozak. Poznata je činjenica da se mozak sastoji od dve hemisfere, leve i desne, od kojih svaka za sebe ima svoje funkcije koje reguliše. Dok je desna hemisfera zadužena za opažanje,  prepoznavanje boja, veštine, maštu, muziku, umetnost, kreativnost, leva hemisfera reguliše procese rasuđivanja, analiziranja, govora i rešavanja matematičkih problema. Svako od nas ima jednu dominantnu hemisferu na koju se oslanja u svakodnevnom životu.

Ipak, kako bi se između leve i desne hemisfere razvjale sinapse, a samim tim uticalo na ujednačeniji razvoj obe hemisfere, neophodne su aktivnosti koje podrazumevaju upotrebu centara iz obe hemisfere istovremeno. Zato su prve godine života pogodan period za formiranje dobrih temelja koji će biti osnova pravilnog razvoja dece. Sinapse se razvijaju do 14-te godine života, nakon čega se one koriste i ostaju za ceo život, ili ostaju neiskorišćene ukoliko nisu formirane u ovom razvojnom periodu. Upravo zbog toga, rani razvojni period (od 5 do 14 godina) predstavlja period velikih prilika za svako dete, koje možemo iskoristiti, propustiti ili čak upropastiti, što svakako roditeljima nije cilj.

SuanPan mentalna aritmetika i rani razvoj

S obzirom na sve spomenuto, i SuanPan mentalna aritmetika jeste program koji je predviđen za pohađanje tokom godina kada je najpogodnije uticati na razvijanje sinapasi, a samim tim i kvalitetni razvoj dece. To je period kada oni poseduju potencijale za postizanje izvanrednih rezultata. Smatra se da deca nakon obuke prirodno primenjuju i unapređuju način razmišljanja i stečene veštine koje ostaju aktivne zauvek.

SuanPan mentalna aritmetika predstavlja dokazani moždani stimulans koji podstiče istovremeno upotrebu leve i desne hemisfere, a samim tim i uravnoteženiji razvoj mozga i misaonog procesa. To se postiže specifičnom metodologijom rada na SuanPan-u tokom računanja jer podrazumeva istovremenu upotrebu obe ruke (sistem dve ruke i četiri prsta). Pošto su obe strane mozga povezane zajedničkim procesom, učenje biva uspešnije, pa se uočava znatno poboljšanje pažnje, koncentracije i memorije.

Mentalna aritmetika predstavlja jaku osnova za ceo život. To važi i za sve aktivnosti i programe koji uključuju sinhronizovano korišćenje obe ruke, čime se doprinosi povezivanju hemisfera mozga, stvaranju sinapsi, njihovom aktivnom korišćenju i učvršćivanju. Ukoliko se ne upotrebljavaju, mentalni potencijali slabe, a vremenom pojedini i nestaju. Zato je bitno na što bolji način iskoristiti rani razvojni period dece, kako bi i njihovi potencijali i veštine maksimalno došli do izražaja.

 

Zašto je važno pisati domaće zadatke

Kao i u klasičnom obrazovanju, i program SuanPan mentalne aritmetike podrazumeva neke od sličnih aktivnosti. Jedna od njih je domaći zadatak, koji je obavezan i svakodnevni. Bez obzira da li govorimo o domaćim zadacima u školi ili u okviru programa SuanPan mentalne aritmetike, izrada istih ume da bude aktivnost koja ponekad zna da izaziva nezadovoljstvo i averziju kod dece.

Domaći zadaci uopšte

Svakodnevna obaveza školaraca, kako onih u nižim, tako i u višim razredima, je izrada domaćih zadataka. Oni mogu biti manje ili više obimni, zabavni ili ne, reproduktivni ili istraživački, u zavisnosti od predmeta i cilja svakog od njih. Kao što znamo, osnovna svrha domaćih zadataka je da na neki način "nateraju" učenike da ponove, provežbaju i samim tim utvrde gradivo koje je rađeno u školi. Međutim, izrada domaćih zadataka može da bude i čest uzrok neslaganja između dece i roditelja. Generalno gledano, deca domaće zadatke ne vole i često ih izbegavaju.

“Ono što je važno, je da na početku školovanja deci saopštimo i objasnimo da je to njihova obaveza koju moraju redovno i kvalitetno da ispunjavaju. Čak i u momentima kada im se to ne sviđa i ne radi.”[1] Ono što se može primetiti je i da uglavnom deca koja su već usvojila određene životne navike, i obavezu kao što je pisanje domaćih zadataka će prihvatiti bez većeg negodovanja. Mnogi pedagozi se slažu da će deca koja imaju stečene radne navike biti u velikoj prednosti u daljem nastavku školovanja, brže će savladavati gradivo i lakše će se snalaziti. Naučiće da podele svoje vreme i neće biti "kampanjci". Ipak, ono što je najvažnije je da jednom stečene radne navike ostaju zauvek.

[1] Izvor: Pro-Mens

Domaći zadaci u SuanPan mentalnoj aritmetici

Ukoliko ste već upoznati sa načinom na koji se sprovode program SuanPan mentalne aritmetike, poznato vam je i da deo pograma podrazumeva upravo aktivnost redovne izrade domaćih zadataka. Nakon svakog časa (jednom nedeljno), bez obzira da li se obrađuje nešto novo ili se utvrđuje prethodno obrađeno gradivo i vežba računanje, obaveza svakog polaznika je da za sledeći čas uradi domaći zadatak. Svaki od njih se nalazi u udžbenicima, nakon lekcija, pa ne zahteva posedovanje nekih posebnih knjiga, svezaka i pribora. Na svakom sledećem času se proverava tačnost prethodno zadatih domaćih zadataka, pa sam proces ima svrhu i uvek je ispraćen od strane predavača.

Glavni cilj domaćih zadataka u SuanPan mentalnoj aritmetici je održavanje kontakt sa abakusom, fleš karticom, a samim tim i tehnikom računanja. S obzirom da je program SuanPan mentalne aritmetike organizovan tako da se planirana predavanja, odnosno časovi, održavaju jednom nedeljno, izrada domaćih zadatakaje je veoma važna zbog održavanja kontinuite računanja, odnosno vežbanja, od jednog do drugog časa. Takođe, dovoljno je odvojiti desetak-petnaest minuta dnevno, kako bi domaći zadatak za sledeće predavanje bio spreman.

Dakle, ako govorimo generalno o domaćim zadacima, potrebno je osamostaljivati decu, ohrabriti ih i pomoći kada je to neophodno, ali ne tako da preuzimate potpunu odgovornost na sebe. Učenje, kao i izrada domaćih zadataka, su obaveze koje dete treba ozbiljno da shvati, kao i da nauči da ih samostalno izvršava. Uključite se na način da objasnite deci ono što im je nerazumljivo i date im smernice uz pomoć kojih će oni biti u mogućnosti sami da završavaju svoje zadatke. Deca će biti daleko zadovoljnija postignutim, samom činjenicom i svesnošću da se radi o njihovom ličnom zalaganju[1].

 

[1] Izvor: Pro-Mens

Razlika između Mentalne aritmetike i SuanPan mentalne aritmetike

Do pre nekoliko godina, kada mentalna aritmetika nije bila toliko rasprostranjena, malo je onih koji su uopšte čuli za ovaj program i pojam mentalne aritmetike. Danas, kada se svest o postojanju programa proširila, kada su otvoreni mnogi centri koji podržavaju i omogućavaju pohađanje istog, mnogi ne znaju tačno šta podrazumeva uopšte mentalna aritmetika, šta je SuanPan i koje su razlike između ova dva termina. U ovom tekstu ćemo pokušati da razjasnimo navedene nedoumice.

Zašto Mentalna aritmetika?

Kao što je već poznato, osnovno sredstvo koje se koristi za računanje u mentalnoj aritmetici je abakus, drevna računaljka. Postoji više vrsta abakusa, a jedan od njih je i SuanPan. Ako generlno pričamo (bez obzira na vrstu abakusa) ono što je zajedničko za svaki od njih je da se sastoje od kuglica nanizanih na žice unutar pravougaonog okvira. Pored navedenih zajedničkih karakteristika, postoje i pojedinosti koje se razlikuju od vrste do vrste.

Računske mogućnosti SuanPan-a su daleko veće od onih koje bi se mogle pretpostaviti već na prvi pogled. Postoji nekoliko načina za izvođenje svake aritmetičke operacija, a svaki od njih zavisi od stepena matematičke apstrakcije i vremena potrebnog za računanje. Vreme računanja je predstavljeno odnosom razmaka između vertikalnih žica, veličinom broja (što predstavlja u stvari distance koje prst mora da prođe) i brojnost ili složenost računske radnje.

Vršenje svih ovih aritmetičkih operacija mereno u sekundama i delovima sekundi može delovati suvišno i nepotrebno, ali iskusni korisnici pridaju veliku važnost brzim i efikasnim metodama. Računske radnje se prilikom korišćenja abakusa odvijaju napamet ili memorisanjem međurezultata, što zahteva odličnu koncentraciju. Otuda i potiče naziv samog računanja MENTALNA ARITMETIKA.

Mentalna aritmetika - SuanPan mentalna aritmetika

Sama mentalna aritmetika je, dakle, veština računanja na abakusu, drevnoj računaljci. Međutim, s obzirom da postoji više vrsta abakusa, u zavisnosti od vrste abakusa koji se koristi, ali i primenjene tehnike rečunanja, može se podeliti na više vrsta. Sama tehnika mentalne aritmetike, odnosno računanja, može se izvoditi na više načina, jednom rukom, dve ruke, dva prsta, jedan prst, tri prsta itd. Dakle, mentalna aritmetika je princip računanja - skup pravila računanja na abakusu. Tu tehniku može naučiti svako, bez obzira na uzrast.

Za SuanPan mentalnu aritmetiku je karakteristično da koristi sistem dve ruke - četiri prsta. Tehnika klasične mentalne aritmetike se pak zasniva na korišćenju samo jedne ruke. Koristeći osnove SuanPan-a pri mentalnom računanju, uz posebne tehnike i multimedijalnu podršku u obrazovanju, učenici vrlo brzo usvajaju osnove decimalnog sistema postižući brze i tačne mentalne proračune.

I da zaključimo, MENTALNA ARITMETIKA je samo tehnika računanja, a SUANPAN MENTALNA ARITMETIKA je obrazovno-razvojni program kojim se utiče na razvoj individualnih potencijala, jačaju se pažnja, meorija i koncentracija.

O Pro-Mens centru

Obrazovno-razvojni centar Pro-Mens se bavi obrazovanjem, inovacijama, unapređivanjem tehnika učenja kao i istraživanjima u oblasti obrazovanju. Glavni cilj njihovom timu je da se ponudi obrazovanje kroz programe čija je srž kombinacija metodike i psihologije, a koji su istovremeno i jedinstveni na teritoriji Srbije, pa i čitavog Balkana. I njihov slogan “Mi nudimo obrazovanje za ceo život” govori u prilog tome. O čemu se zapravo radi?

Kako je sve krenulo?

Na osnovu višegodišnje saradnje, iskustava i brojnih projekata vezanih za obrazovne institucije van Srbije, a koje idu u korak sa svetskim trendovima u oblasti obrazovanja, javila se ideja da se ovakav centar otvori i u Srbiji, što je i bio prirodni nastavak dobre saradnje sa ovakvim centrima. Tako je 2013. godine u Nišu otvoren Pro-Mens centar. 

     

Programi

Pro-Mens centar je trenutno nosilac dva programa, a to su SuanPan mentalna aritmetika i FastForward (FFD) - program brzog čitanja sa razumevanjem. FFD program se realizuje sa ili bez programa tehnike pamćenja, koji je takođe u ponudi.

Program SuanPan mentalne aritmetike je program koji je prvi zaživeo u centru. Obrazovni centar Kirmizi Kalem (Istambul) i Centar za primenjenu psihologiju Knguru (Denizli) su nosioci ovog obrazovno-razvojnog programa. S obzirom da se sama tehnika programa primenjuje pod različitim imenima u školama širom sveta (a u mnogim zemljama je i deo obaveznog obrazovanja), svakako je najbitniji faktor bio prilagođavanje ovog sistema obrazovnim i socio-kulturološkim potrebama određenog područja.

Usklađivanje programa SuanPan mentalne aritmetike sa obrazovnim sistemom, istraživanje i rad na istom, bio je zadatak Pro-Mens centra. Nakon uspešne lokalizacije i prilagođavanja programa za tržište regiona, centar Pro-Mens je dobio udela u samom vlasništvu nad programom. Tako je postao glavni predstavnik programa SuanPan mentalne aritmetike za područje Balkana.

Drugi program, čiji je nosilac takođe Pro-Mens centar, jeste FastForward program. Način rada i same karakteristike programa brzog čitanja predstavljaju novinu u svetu brzog čitanja u regionu, a daju neosporne i jasno merljive rezultate.

Ova dva programa su dokaz da se klasično obrazovanje može dopuniti korisnim veštinama koje će, ako ne olakšati, onda pomoći u razvoju i napredovanju pojedinaca. Smartogram je samo jedan od centara otvorenih po franšiznom programu Pro-Mens centra. Drago nam je što smo postali deo ovog uspešnog tima i što smo doprineli njihovom razvoju.

#UmCaruje

Page 2 of 2