SuanPan mentalna aritmetika video materijal

Video snimci preuzeti sa zvaničnog kanal PRO MENS obrazovnog centra.