Informacije o programu

SuanPan mentalna aritmetika je obrazovno razvojni program za isticanje potencijala dece uzrasta od
5 do 14 godina.


Nastava se odvija u periodu od 8 meseci, jednom nedeljno, tri vezana časa, svaki u trajanju od 40 minuta.
Tokom kursa svaki polaznik bi trebao da odvoji 15 minuta dnevno za rad na abakusu (Abakus je drevna
računaljka, koji se sastoji od kuglica nanizanih na žice unutar pravugaonog okvira
.).
Program započinje istovremenom primenom abakusa i auditivnog treninga.
Nakon izvesnog vremena, uz metodološku podršku, deca su u situaciju da vizualizuju računaljku, što dovodi
do misaonog izvodjenja računskih operacija.
Abacus mentalna aritmetika —— Auditivna mentalna aritmetika —— Mentalna aritmetika
Rad na računaljci je praćen kreativnim igrama – aktivnostima drame na času, testovima pažnje i drugim
stimulativnim aktivnostima u cilju bolje socijalizacije, podizanja samopouzdanja kod dece i prijatnijeg
doživljaja u procesu učenja. Sa decom predškolskog uzrasta primenjuju se segmenti Montessori obrazovanja.
Njihov napredak je izuzetan, jer prilikom dolaska u centar većina njih ne zna brojeve, a nakon 8 meseci vrši
sabiranje i oduzimanje nizova do 100.
Svaki deo programa je podržan odgovarajućim udžbenicima i nastavnim materijalom, pa tako svaki polaznik
dobija osnovni udžbenik, radne sveske, abacus i sl.
Svi predavači su obučeni za pruzanje nastave iz SuanPan mentalne aritmetike i licencirani od strane osnivača
i vlasnika programa, firme PRO-MENS.
Po završenom kursu, svi polaznici su sposobnii da rešavaju aritmetičke operacije poput:
67-145+91-13+211=
351/27=
613x17=
7542-2319=
bez ikakvih pomagala, isključivo misaonim putem, dajući odgovor za 3 do 5 sekundi.

Budući da sama tehnika isključuje mogućnost greške, samopouzdanje i motivacija kod dece znatno raste, a faktor
stresa opada do minimuma.
Napredak svakog polaznika se prati na individualnom nivou, kroz kvalitativnu i kvantitativnu analizu postignutih
rezultata. Svaki učenik periodično rešava testove pažnje i koncentracije. Rezultate testova obrađuju psiholozi
PRO-MENS-a koji je distributer programa SuanPan mentalne aritmetike za Srbiju. Profesori kontinuirano beleže
utisak o savladanom gradivu i napretku učenika. Roditelji dobijaju periodične izveštaje o napretku deteta u usvajanju
programa SuanPan mentalne aritmetike.
SuanPan mentalna aritmetika omogućava detetu da izvodi matematičke operacije bez greške, kroz igru I zabavu.
Pored toga, ona je sredstvo za dostizanje izuzetnog nivoa mentalnog razvoja.
-bolja pažnja, jača koncentracija i moć usvajanja gradiva
-bolje slušanje, razumevanje i opažanje
-razvijanje stila učenja svojstvenog detetu
-jača memorija, bolji refleksi, brže donošenje odluka
-veća sigurnost i samopouzdanje, otklonjene blokade
-logika, analitičke veštine, kreativnost -na višem nivou
U razvojnom period (5-14 godina), deca poseduju potencijale zbog kojih je moguće sprovesti program SuanPan mentalne
aritmetike i dobiti izvanredne rezultate. Nakon obuke, deca prirodno primenjuju i unapređuju način razmišljanja i stečene
veštine koje ostaju aktivne zauvek
. Mentalna aritmetika je jaka osnova za ceo život.
Zašto SuanPan mentalna aritmetika?

Da bismo bolje shvatili princip SuanPan obrazovanja, moramo prvo da razumemo kako funkcioniše mozak. Mozak se sastoji
od pet glavnih delova, a najveći deo zahvata cerebrum. Cerebrum je odgovoran za ono što radimo, vidimo, o čemu razmišljamo,
šta osećamo i tako dalje.

Čine ga i dve glavne hemisfere, poznatije kao leva i desna. Svako od nas ima dominantniju hemisferu na koju se oslanjamo u
svakodnevnom životu. Leva hemisfera reguliše logičku i sistematsku obradu i skladištenje informacija, i dovodimo je u vezu
sa procesima rasuđivanja, analiziranja, govora i rešavanja matematičkih problema. Desna hemisfera ima holističku funkciju,
kao što su prepoznavanje boja, geometrijski oblici, muzika, umetnost i veštine.

Koncept SuanPan-a primenom obe ruke u mentalnoj aritmetici zahteva kombinovanu upotrebu kako leve, tako i desne hemisfere
mozga.

SuanPan Mentalna aritmetika SuanPan predstavlja dokazani moždani stimulans koji podstiče istovremenu upotrebu leve i desne
hemisfere, samim tim i uravnoteženiji razvoj mozga i misaonog procesa. Obzirom da su obe strane mozga povezane zajedničkim
procesom, učenje biva uspešnije, i uočava seznatno poboljšanje koncentracije, memorije i kreativnosti.

Kakva je metodologija mentalne aritmetike SuanPan?

Dok kod klasične primene abaka (računaljke) u obrazovanju koristimo sistem jedne ruke, SuanPan u mentalnoj aritmetici koristi
sistem dve ruke. Metodologija mentalne aritmetika zasniva se na sistemu dve ruke i četiri prsta. Koristeći osnove SuanPan-a pri
mentalnom računanju, uz posebne tehnike i multimedijalnu podršku u obrazovanju, učenici vrlo brzo usvajaju osnove decimalnog
sistema postižući brze i tačne mentalne proračune.